กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชา ณ วัดหนองหัวช้าง วันที่ ๔-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

04 ก.พ. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชา  ณ  วัดหนองหัวช้าง  เพื่อปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา  ระหว่างวันที่ ๔-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  โดยมีผู้บริหาร  พนักงาน  ประชาชน  พระภิกษุสงฆ์  สามเณร  เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้