กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

26 มิ.ย. 66

          วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย  ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและตระหนักถึงปัญหายาเสพติด โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน