ขอเชิญเข้าร่วมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ

05 มี.ค. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  ในวันศุกร์ที่  12  มีนาคม  2564

เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา  05.00 น.  เป็นต้นไป  ร่วมปล่อยขบวนเดิน – วิ่ง  ตั้งแต่แต่เวลา  06.00 น.

บริเวณจุดสตาร์ท  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง