งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗

13 ม.ค. 67

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗  ณ  ลานหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง