ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ ๑๖ (สายบ้านใหม่ฉมวก-บ้านบ่อสาม)

24 เม.ย. 63