ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านจำนงภูมิเวท หมู่ ๔ (ซอย ๒ สายเมน ๑ เชื่อมตำบลในเมือง)

05 พ.ค. 63