ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓๔ ถัง ของสำนักปลัด อบต.

28 ม.ค. 65