ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (เชื่อมบ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๙ ต่อถนนเดิม)

22 มี.ค. 65