ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด ๒๐ กิโลกรัม/ถุง จำนวน ๑,๘๐๐ ถุง ๆ ละ ๑๑๐ บาท

13 ก.พ. 66