ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๑๒ (ซอยบ้านนางสัมฤทธิ์ มีชัยรัตน์ – ถนนสายวัดเลียบ)

07 มี.ค. 66