ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ (จากหน้าฟาร์มนายโต – สวนนายอานัติ แสงพิมาย)

20 ก.พ. 66