ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อของเดิม บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายบุญเทียม กาศนอก เชื่อมถนนพิมาย-หินดาด)

25 เม.ย. 66