ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี

13 ก.ค. 66