ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนนลาดยางเดิม บ้านบ่อสาม หมู่ ๙ (ซอย ๓ เชื่อมแยกสายเมน ๓)

13 ก.ค. 66