ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อถนนคสล.เดิม บ้านทวีสงเคราะห์ หมู่ที่ ๓ (คุ้มบ้านโจดเชื่อมถนนพิมาย-หินดาด)

18 ก.ค. 66