ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัคร และการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

30 ต.ค. 66