ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ส.ถ. ๑/๑

06 ต.ค. 64