ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

15 ธ.ค. 65