ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายทางจากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 – หน้าโรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 182-001 สายโนนกระเบื้องเชื่อมบ้านโคกรักษ์ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มิ.ย. 67