ประกาศ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

26 ต.ค. 64