ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

22 ต.ค. 64