ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ./ ๕/๘ (ยกเว้นผลการนับคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เขตเลือกตั้งที่ ๘ และเขตเลือกตั้งที่ ๑๓)

29 พ.ย. 64