ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. เดิม บ้านพิทักษากร หมู่ที่ ๒ (ซอย ๑ สายเมน ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑๓)

24 ก.ค. 66