ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้อาชีพด้านต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

25 ก.ย. 66