พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.นิคมสร้างตนเอง ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี

26 มิ.ย. 63

พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.นิคมสร้างตนเอง ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี