พิธีเปิด – ปิด งานกีฬานิคมเกมส์ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

25 ต.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้จัดแข่งขันกีฬานิคมเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจำนวน ๒๒ หมู่บ้าน  มีพิธีเปิด – และปิด ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิกร โสมกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๘ จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นประธานในพิธิเปิดการแข่งขันกีฬานิคมเกมส์ ครั้งที่ ๒๐