รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

30 ธ.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  ไร้อุบัติเหตุ  ช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๖๔