องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

28 ก.ค. 63