องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

28 ส.ค. 63