โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ ๒๑ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีรายได้เลี้ยงชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

05 ต.ค. 65