ติดต่อเรา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  หมู่ 1  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ :044-965453 โทรสาร : 044-965453     E-Mail : nikom_pimai@hotmail.co.th