กองช่าง

นายปรวัฒน์ สานคล่อง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปรวัฒน์ สานคล่อง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนัญชัย นิลสันเทียะ
นายช่างโยธาอาวุโส

นายธนัญชัย นิลสันเทียะ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายฉัตรชัย โนรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายฉัตรชัย โนรี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวกัลยกร บุญชุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกัลยกร บุญชุ่ม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภานุกูล กลั่นหมอ
พนักงานขับรถยนต์

นายภานุกูล กลั่นหมอ

พนักงานขับรถยนต์