Footer

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ที่อยู่ หมู่ 1  ตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  30110

โทรศัพท์ 044-965-453

โทรสาร 044-965-453

E-Mail: saraban-nikomsangtoneng@lgo.mail.go.th