เว็บบอร์ด > กระดูก เชิงกราน เป็นโครงสร้างรูปทรงแอ่งที่รองรับกระดูกสันหลังและปกป้องอวัยวะในช่องท้อง ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้: Sacrum กระดูกรูปทรงจอบที่เกิดจากการรวมตัวของกระดูกสันหลังศักดิ์สิทธิ์ 5 อันแต่เดิมแยกจากกัน ก้นกบ (เรียกอีกอย่างว่ากระดูกหาง)

กลับ
avatar

ชื่อ : ข้าวหมก

ip : 92.118.62.180

กระทู้ : กระดูก เชิงกราน เป็นโครงสร้างรูปทรงแอ่งที่รองรับกระดูกสันหลังและปกป้องอวัยวะในช่องท้อง ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้: Sacrum กระดูกรูปทรงจอบที่เกิดจากการรวมตัวของกระดูกสันหลังศักดิ์สิทธิ์ 5 อันแต่เดิมแยกจากกัน ก้นกบ (เรียกอีกอย่างว่ากระดูกหาง)

วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 เวลา : 17:50:06

กระดูก เชิงกราน เป็นโครงสร้างรูปทรงแอ่งที่รองรับกระดูกสันหลังและปกป้องอวัยวะในช่องท้อง ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้: Sacrum กระดูกรูปทรงจอบที่เกิดจากการรวมตัวของกระดูกสันหลังศักดิ์สิทธิ์ 5 อันแต่เดิมแยกจากกัน ก้นกบ (เรียกอีกอย่างว่ากระดูกหาง)

ตอบกระทู้