เว็บบอร์ด > คำแนะนำได้รับการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของทารกแรกเกิด ที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี ปัจจุบัน ยาต้านไวรัสช่วยให้เด็กเหล่านี้กินนมแม่อย่างเดียวได้จนถึงอายุ 6 เดือน และให้นมลูกต่อไปได้จนถึงอายุอย่างน้อย 12 เดือน โดยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเอชไอวีอย่างมีนัยสำคัญ

กลับ
avatar

ชื่อ : แคนตาลูบ

ip : 81.22.36.55

กระทู้ : คำแนะนำได้รับการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของทารกแรกเกิด ที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี ปัจจุบัน ยาต้านไวรัสช่วยให้เด็กเหล่านี้กินนมแม่อย่างเดียวได้จนถึงอายุ 6 เดือน และให้นมลูกต่อไปได้จนถึงอายุอย่างน้อย 12 เดือน โดยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเอชไอวีอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 เวลา : 16:16:09

คำแนะนำได้รับการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของทารกแรกเกิด ที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี ปัจจุบัน ยาต้านไวรัสช่วยให้เด็กเหล่านี้กินนมแม่อย่างเดียวได้จนถึงอายุ 6 เดือน และให้นมลูกต่อไปได้จนถึงอายุอย่างน้อย 12 เดือน โดยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเอชไอวีอย่างมีนัยสำคัญ

ตอบกระทู้