เว็บบอร์ด > ลำไส้อุดตัน คือการอุดตันที่ทำให้อาหารหรือของเหลวไม่ผ่านลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่ (ลำไส้ใหญ่) สาเหตุของการอุดตันในลำไส้อาจรวมถึงแถบเนื้อเยื่อ (การยึดเกาะ) ในช่องท้องที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัด ไส้เลื่อน มะเร็งลำไส้ใหญ่ ยาบางชนิด หรือการตีบตันจากลำไส้อักเสบที่เกิดจากสภาวะบางอย่าง เช่น โรคโครห์นหรือโรคถุงผนังลำไส้ใหญ่อักเสบ

กลับ
avatar

ชื่อ : สายธาน

ip : 125.212.220.59

กระทู้ : ลำไส้อุดตัน คือการอุดตันที่ทำให้อาหารหรือของเหลวไม่ผ่านลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่ (ลำไส้ใหญ่) สาเหตุของการอุดตันในลำไส้อาจรวมถึงแถบเนื้อเยื่อ (การยึดเกาะ) ในช่องท้องที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัด ไส้เลื่อน มะเร็งลำไส้ใหญ่ ยาบางชนิด หรือการตีบตันจากลำไส้อักเสบที่เกิดจากสภาวะบางอย่าง เช่น โรคโครห์นหรือโรคถุงผนังลำไส้ใหญ่อักเสบ

วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 เวลา : 17:55:41

ลำไส้อุดตัน คือการอุดตันที่ทำให้อาหารหรือของเหลวไม่ผ่านลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่ (ลำไส้ใหญ่) สาเหตุของการอุดตันในลำไส้อาจรวมถึงแถบเนื้อเยื่อ (การยึดเกาะ) ในช่องท้องที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัด ไส้เลื่อน มะเร็งลำไส้ใหญ่ ยาบางชนิด หรือการตีบตันจากลำไส้อักเสบที่เกิดจากสภาวะบางอย่าง เช่น โรคโครห์นหรือโรคถุงผนังลำไส้ใหญ่อักเสบ

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.10

ตอบกระทู้ : ลำไส้อุดตัน คือการอุดตันที่ทำให้อาหารหรือของเหลวไม่ผ่านลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่ (ลำไส้ใหญ่) สาเหตุของการอุดตันในลำไส้อาจรวมถึงแถบเนื้อเยื่อ (การยึดเกาะ) ในช่องท้องที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัด ไส้เลื่อน มะเร็งลำไส้ใหญ่ ยาบางชนิด หรือการตีบตันจากลำไส้อักเสบที่เกิดจากสภาวะบางอย่าง เช่น โรคโครห์นหรือโรคถุงผนังลำไส้ใหญ่อักเสบ

วันที่ : 13 กันยายน 2565 เวลา : 03:13:30

In Janaury 2021, we have received a new stock of vials from Genetic Pharmaceuticals and Ice Pharmaceuticals. buy tamoxifen for men If you re not getting enough quality sleep for example, if you have a condition like sleep apnea , your testosterone levels may drop.

ตอบกระทู้