เว็บบอร์ด > สนามมวยไทยแห่งชาติสร้างขึ้นบนถนนราชดำเนินเมื่อปี พ.ศ. 2484 คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นสองปีหลังจากที่รัฐบาลออกพระราชบัญญัติเวนคืนให้เจ้าของที่ดินมอบทรัพย์สินของตนตามถนนราชดำเนินเพื่อให้รัฐบาลสามารถสร้างอาคารสำนักงานตามผังเมืองได้ . โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดำเนินโครงการ แนวคิดเบื้องต้นคือสร้างสนามกีฬาบริเวณสวนมิสกวัน หัวมุมระหว่างถนนพิษณุโลกกับถนนราชดำเนินนอก ต่อมาได้เปลี่ยนสถานที่เดิมมาเป็นสถานที่ปัจจุบัน เนื่องจากที่ดินมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับขนาดของสนามกีฬา สนามกีฬายังคงตั้งอยู่บริเวณเดิม ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอก หัวมุมถนนพะเนียง ตรงข้ามโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

กลับ
avatar

ชื่อ : mori

ip : 179.61.241.8

กระทู้ : สนามมวยไทยแห่งชาติสร้างขึ้นบนถนนราชดำเนินเมื่อปี พ.ศ. 2484 คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นสองปีหลังจากที่รัฐบาลออกพระราชบัญญัติเวนคืนให้เจ้าของที่ดินมอบทรัพย์สินของตนตามถนนราชดำเนินเพื่อให้รัฐบาลสามารถสร้างอาคารสำนักงานตามผังเมืองได้ . โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดำเนินโครงการ แนวคิดเบื้องต้นคือสร้างสนามกีฬาบริเวณสวนมิสกวัน หัวมุมระหว่างถนนพิษณุโลกกับถนนราชดำเนินนอก ต่อมาได้เปลี่ยนสถานที่เดิมมาเป็นสถานที่ปัจจุบัน เนื่องจากที่ดินมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับขนาดของสนามกีฬา สนามกีฬายังคงตั้งอยู่บริเวณเดิม ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอก หัวมุมถนนพะเนียง ตรงข้ามโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 13:40:43

สนามมวยไทยแห่งชาติสร้างขึ้นบนถนนราชดำเนินเมื่อปี พ.ศ. 2484 คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นสองปีหลังจากที่รัฐบาลออกพระราชบัญญัติเวนคืนให้เจ้าของที่ดินมอบทรัพย์สินของตนตามถนนราชดำเนินเพื่อให้รัฐบาลสามารถสร้างอาคารสำนักงานตามผังเมืองได้ . โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดำเนินโครงการ แนวคิดเบื้องต้นคือสร้างสนามกีฬาบริเวณสวนมิสกวัน หัวมุมระหว่างถนนพิษณุโลกกับถนนราชดำเนินนอก ต่อมาได้เปลี่ยนสถานที่เดิมมาเป็นสถานที่ปัจจุบัน เนื่องจากที่ดินมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับขนาดของสนามกีฬา สนามกีฬายังคงตั้งอยู่บริเวณเดิม ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอก หัวมุมถนนพะเนียง ตรงข้ามโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตอบกระทู้