เว็บบอร์ด > สิ่งมีชีวิตที่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์เท่านั้น จุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย โปรโตซัว สาหร่าย และเชื้อรา แม้ว่าไวรัสจะไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิต แต่บางครั้งก็จัดเป็นจุลินทรีย์

กลับ
avatar

ชื่อ : พรรร

ip : 91.239.206.139

กระทู้ : สิ่งมีชีวิตที่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์เท่านั้น จุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย โปรโตซัว สาหร่าย และเชื้อรา แม้ว่าไวรัสจะไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิต แต่บางครั้งก็จัดเป็นจุลินทรีย์

วันที่ : 27 สิงหาคม 2565 เวลา : 17:26:49

สิ่งมีชีวิตที่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์เท่านั้น จุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย โปรโตซัว สาหร่าย และเชื้อรา แม้ว่าไวรัสจะไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิต แต่บางครั้งก็จัดเป็นจุลินทรีย์

ตอบกระทู้