เว็บบอร์ด > อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

กลับ
avatar

ชื่อ : นางสมคิด

ip : 159.192.143.65

กระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 05 พฤษภาคม 2564 เวลา : 15:00:47

อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

avatar

ชื่อ : อบต.นิคมสร้างตนเอง

ip : 159.192.143.65

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 05 พฤษภาคม 2564 เวลา : 15:08:00

การจดทะเบียนพาณิชย์ ประเภทร้านขายของชำ หากผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา จะใช้เอกสาร ดังนี้
๑.สำเนาทะเบียนบ้าน
๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓.ภาพถ่ายร้านค้า
หากที่ตั้งสถานประกอบการเป็นการเช่า ต้องแนบเอกสารสัญญาการเช่า สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ให้เช่า ด้วย

ตอบโดย นายทะเบียนพาณิชย์

avatar

ชื่อ :

ip : 46.161.11.4

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 เวลา : 14:08:40

Xenical Prix En France ivermectin purchase online

avatar

ชื่อ :

ip : 46.161.11.6

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 เวลา : 03:26:49

cialis order stromectol buy

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.20

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 01 กันยายน 2565 เวลา : 06:35:27

You don t need to do that anymore cialis vs viagra Possono essere prescritti dal vostro medico in sostituzione di un farmaco di marca

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.10

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 02 กันยายน 2565 เวลา : 00:55:15

I came to Minsk, going to the same authority – what was its name – how was it called purchase cialis Allowing sufficient blood flow for a firm erection

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.20

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 03 กันยายน 2565 เวลา : 10:30:06

cialis with priligy Dose Price 25 mg 34

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.10

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 04 กันยายน 2565 เวลา : 05:37:32

better business bureau online pharmacy priligy This time, we will not fight them hard

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.20

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 05 กันยายน 2565 เวลา : 08:37:51

best place to buy cialis online The combination of nitrates like poppers and erectile dysfunction medications like Viagra can lead to a dangerous potentially fatal drop in blood pressure

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.10

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 06 กันยายน 2565 เวลา : 04:02:19

2003; 15 4 277 281 buy cialis usa

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.20

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 07 กันยายน 2565 เวลา : 11:05:20

Common pathways linking LUTS BPH and ED cialis online reviews At least some Western media used to stand up and say a few words of justice

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.10

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 08 กันยายน 2565 เวลา : 06:20:59

buy cialis on line Besides active substance tadalafil gelatin makes the pill to reach its full effects in a few minutes

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.20

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 10 กันยายน 2565 เวลา : 08:35:23

1985 Sep;12 3 687-723. things to do or avoid while taking clomid Do not overdo calories.

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.10

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 11 กันยายน 2565 เวลา : 06:16:12

If you are considering adoption, here are some resources that may be helpful. where to buy clomiphene citrate

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.20

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 13 กันยายน 2565 เวลา : 11:00:24

nolvadex dosage for gyno

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.10

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 14 กันยายน 2565 เวลา : 06:14:13

nolvadex dosage pct

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.20

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 17 กันยายน 2565 เวลา : 01:52:28

And what do these bacteria use for food. long-term side effects of doxycycline

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.10

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 17 กันยายน 2565 เวลา : 21:52:52

Kami memilih 14 kajian dengan sejumlah 2715 lelaki dan wanita yang tidak hamil dengan jangkitan CT, yang telah dirawat dengan sebarang antibiotik yang disyorkan oleh garis panduan klinikal 2147 79. whats doxycycline Even so, personalized medicine is also not feasible in high- burdened TB regions, making a case for a precision medicine approach, tailored to phenotypic disease groups.

ตอบกระทู้