เว็บบอร์ด > อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

กลับ
avatar

ชื่อ : นางสมคิด

ip : 159.192.143.65

กระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 05 พฤษภาคม 2564 เวลา : 15:00:47

อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

avatar

ชื่อ : อบต.นิคมสร้างตนเอง

ip : 159.192.143.65

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 05 พฤษภาคม 2564 เวลา : 15:08:00

การจดทะเบียนพาณิชย์ ประเภทร้านขายของชำ หากผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา จะใช้เอกสาร ดังนี้
๑.สำเนาทะเบียนบ้าน
๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓.ภาพถ่ายร้านค้า
หากที่ตั้งสถานประกอบการเป็นการเช่า ต้องแนบเอกสารสัญญาการเช่า สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ให้เช่า ด้วย

ตอบโดย นายทะเบียนพาณิชย์

avatar

ชื่อ :

ip : 185.189.114.116

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 11:46:48

Novyny

avatar

ชื่อ :

ip : 84.239.40.218

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 09:35:47

Ukraine

avatar

ชื่อ :

ip : 194.32.122.22

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 01:11:05

Novyny

avatar

ชื่อ :

ip : 194.32.122.22

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 01:41:07

Ukraine

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.10

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 21:58:57

Blots were decorated with anti Cre rabbit polyclonal antibody Novagen, monoclonal anti tubulin Sigma, and monoclonal anti p 21 Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA according to standard methods side effects for tamoxifen

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.20

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 08 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 01:37:08

cronadyn vs priligy This timely regulatory guidance has facilitated investigators, industry partners and academic centres in working with their institutional review boards to navigate the pandemic and has made the clinical trials more patient centric 28

avatar

ชื่อ :

ip : 146.70.8.5

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 08 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 09:20:12

Novyny

avatar

ชื่อ :

ip : 146.70.8.5

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 08 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 09:56:17

Ukraine

avatar

ชื่อ :

ip : 176.125.229.134

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 06:35:27

urenrjrjkvnm

avatar

ชื่อ :

ip : 196.196.53.46

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 23:45:58

Life

avatar

ชื่อ :

ip : 165.231.182.147

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 19:24:06

urenrjrjkvnm

avatar

ชื่อ :

ip : 102.129.143.77

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 03:30:11

Life

avatar

ชื่อ :

ip : 188.126.79.29

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 06:03:25

urenrjrjkvnm

avatar

ชื่อ :

ip : 188.126.79.29

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 08:13:17

Life

avatar

ชื่อ :

ip : 84.17.58.13

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 20:54:13

urenrjrjkvnm

avatar

ชื่อ :

ip : 178.175.130.250

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 12:42:18

urenrjrjkvnm

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.40

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 03:35:19

The reaction solution was thoroughly dialyzed against DI water for 3 days clomid fertility

avatar

ชื่อ :

ip : 138.199.59.151

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 11:08:49

urenrjrjkvnm

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.30

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 16:59:39

Hepatic artery thrombosis in pediatric liver transplantation, Thomas Heffron, Todd Pillen, David Welch, Gregory Smallwood, Dougg Redd, and Rene Romero lasix price

avatar

ชื่อ :

ip : 37.46.115.52

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 09:21:51

urenrjrjkvnm

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.50

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 11:48:03

vS, 1F32ES 11549 01 C drink on doxycycline Thread Why Nolvadex should be avoided

avatar

ชื่อ :

ip : 185.245.85.233

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 01:27:03

urenrjrjkvnm

avatar

ชื่อ :

ip : 195.80.150.214

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 11:55:35

urenrjrjkvnm

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.20

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 02:37:23

Monitor Closely 1 phenelzine increases effects of diphenhydramine by Other see comment buy ivermectin 12 mg online There are other times that nipple discharge may occur outside of breastfeeding and pregnancy

avatar

ชื่อ :

ip : 156.146.55.172

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 04:00:44

Novost

avatar

ชื่อ :

ip : 156.146.55.172

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 08:32:41

Novost

avatar

ชื่อ :

ip : 156.146.55.172

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 11:16:58

coin

avatar

ชื่อ :

ip : 146.70.8.7

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 22:39:59

coin

avatar

ชื่อ :

ip : 185.99.3.136

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 07:03:31

Novost

avatar

ชื่อ :

ip : 195.80.150.216

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 18:32:20

coin

avatar

ชื่อ :

ip : 195.80.150.216

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 03:33:20

Novost

avatar

ชื่อ :

ip : 195.80.150.216

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 04:00:37

Novost

avatar

ชื่อ :

ip : 195.80.150.216

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 07:23:13

coin

avatar

ชื่อ :

ip : 176.125.229.142

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 15:28:15

Novost

avatar

ชื่อ :

ip : 196.196.53.35

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 04:17:10

Novost

avatar

ชื่อ :

ip : 196.196.53.35

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 06:15:59

coin

avatar

ชื่อ :

ip : 196.196.53.35

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 11:00:23

Novost

avatar

ชื่อ :

ip : 185.189.114.121

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 09:37:25

Novost

avatar

ชื่อ :

ip : 154.6.130.14

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 17:42:19

Novost

avatar

ชื่อ :

ip : 37.46.115.47

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 12:31:06

urenrjrjkvnm

ตอบกระทู้