เว็บบอร์ด > เรื่องการตั้งครรภ์เป็นคำที่ใช้อธิบายช่วงเวลาที่ทารกในครรภ์มีพัฒนาการภายในมดลูกหรือมดลูกของสตรี การตั้งครรภ์มักใช้เวลาประมาณ 40 สัปดาห์หรือเพียง 9 เดือนเท่านั้น โดยวัดจากรอบประจำเดือนครั้งสุดท้ายจนถึงการคลอดบุตร ผู้ให้บริการด้านสุขภาพหมายถึงการตั้งครรภ์สามส่วน เรียกว่า ไตรมาส

กลับ
avatar

ชื่อ : ก้อนหิน

ip : 185.225.234.76

กระทู้ : เรื่องการตั้งครรภ์เป็นคำที่ใช้อธิบายช่วงเวลาที่ทารกในครรภ์มีพัฒนาการภายในมดลูกหรือมดลูกของสตรี การตั้งครรภ์มักใช้เวลาประมาณ 40 สัปดาห์หรือเพียง 9 เดือนเท่านั้น โดยวัดจากรอบประจำเดือนครั้งสุดท้ายจนถึงการคลอดบุตร ผู้ให้บริการด้านสุขภาพหมายถึงการตั้งครรภ์สามส่วน เรียกว่า ไตรมาส

วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 เวลา : 16:04:17

เรื่องการตั้งครรภ์เป็นคำที่ใช้อธิบายช่วงเวลาที่ทารกในครรภ์มีพัฒนาการภายในมดลูกหรือมดลูกของสตรี การตั้งครรภ์มักใช้เวลาประมาณ 40 สัปดาห์หรือเพียง 9 เดือนเท่านั้น โดยวัดจากรอบประจำเดือนครั้งสุดท้ายจนถึงการคลอดบุตร ผู้ให้บริการด้านสุขภาพหมายถึงการตั้งครรภ์สามส่วน เรียกว่า ไตรมาส

ตอบกระทู้