ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

14 ต.ค. 63

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :