การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ e-service (คำขอรับบริการรถน้ำอเนกประสงค์)

14 ต.ค. 63

 

คำขอรับบริการรถน้ำอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภค  บริโภค

 

คลิกที่ลิงก์   https://docs.google.com/forms/d/1LxTp_KaZLJk_Li5mub2tbNDFhXj48Vr0tFuEUPotRA/edit

 

สแกนคิวอาร์โค้ด